Polityka prywatności

Polityka prywatności SkillNow

1.    Postanowienia ogólne

1.1.   Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Skillnow sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 29/8, 61-578 Poznań, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000574457, NIP: 7811914996, REGON: 362461380 (zwana dalej “SkillNow”).

1.2.  SkillNow prowadzi sklep internetowy www.skillnow.pl (zwany dalej “Sklepem”). W niniejszej Polityce Prywatności wszelkie odniesienia do “Użytkownika” oznaczają dowolną osobę udostępniającą Sklepowi dowolne dane.

 

2.    Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

2.1.  Dane osobowe są przekazywane przez Użytkowników za pomocą formularzy elektronicznych wypełnianych w celu zamówienia usługi w Sklepie, zgodnie z Regulaminem Sklepu. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne.

2.2.  Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2.3.  Sklep przetwarza następujące dane Użytkowników:

a)      imię i nazwisko,

b)      adres e-mail,

c)      numer telefonu,

2.4.  Dane osobowe są przechowywane przez SkillNow na serwerach zapewniających pełne bezpieczeństwo danych. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy i osoby współpracujące ze SkillNow.

2.5.  Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach informacyjnych oraz realizacji usług świadczonych przez SkillNow.

2.6.  SkillNow może przetwarzać dane osób trzecich udostępnione przez Użytkowników, w celu możliwości skorzystania z usług SkillNow. Użytkownik przekazując SkillNow dane osób trzecich oświadcza, że posiada zgodę osób trzecich na przekazanie ich danych SkillNow.

2.7.  Każdy Użytkownik, który przekazał SkillNow swoje dane osobowe lub dane osobowe osób trzecich ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia. Każdy Użytkownik może tego dokonać w panelu użytkownika sklepu SkillNow lub wysyłając wiadomość e-mail na adres szkolenia@skillnow.pl.

 

3.    Zakres przetwarzania danych osobowych

3.1.  Dane podawane przez Użytkowników wykorzystywane są do świadczenia usług przez SkillNow, przesyłania Użytkownikom informacji o Skillnow i świadczonych usługach, a także w celach statystycznych.

3.2.  SkillNow wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami.

3.3.  SkillNow informuje, że może zostać zobowiązany do przekazywania pozostających w jego posiadaniu danych, tudzież adresów IP osób odwiedzających Sklep w tym Użytkownika Sklepu, sądom, organom ścigania i innym uprawnionym do tego organom lub instytucjom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

3.4.  SkillNow nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika.

 

4.    Informacje o plikach cookies

4.1.  Sklep stosuje pliki cookies, które są danymi informatycznymi, gównie plikami tekstowymi wysyłanymi przez serwer i przechowywanymi          w urządzeniach osób odwiedzających stronę internetową Sklepu. Pliki te są zapisywane na komputerze Użytkownika przez serwer Sklepu i dostarczają danych statystycznych o aktywności Użytkownika, w celu dobrania oferty Sklepu do jego indywidualnych potrzeb i gustów.

4.2.  Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania plików cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu.

4.3.  Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies są zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkowników i są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

 

5.    Postanowienia końcowe

5.1.  Jeżeli na stronie internetowej SkillNow zamieszczone są odnośniki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez SkillNow stron internetowych, to SkillNow nie  odpowiada ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność.

5.2.  SkillNow wskazuje na celowość zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Użytkownik udostępni im swoje dane osobowe.

5.3.  Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony prywatności Użytkowników, w szczególności danych osobowych, powinny być zgłaszane na adres szkolenia@skillnow.pl.Kontakt

ul. Janusza Zeylanda 3/9
60-808 Poznań
Tel.: +48 500 201 088

REGON: 362461380
NIP: 7811914996
KRS: 0000574457

Skillnow

Dzięki naszym usługom możecie rozwinąć swoje umiejętności i podnieść kwalifikacje zawodowe.

Sklep
Polityka prywatności
Regulamin sklepu

Social media