Kurs Profesjonalny Trener Wewnętrzny

Celem  szkolenia jest:

 • Zdobycie wiedzy dotyczącej uczenia się osób dorosłych oraz prowadzenia grupy
 • Nabycie umiejętności badania potrzeb szkoleniowych
 • Opanowanie umiejętności projektowania szkoleń: tworzenia programu, scenariusza szkolenia zgodnie z zasadami uczenia dorosłych
 • Opanowanie warsztatu trenerskiego i  poznanie nowych technik szkoleniowych, m.in.: prezentacji, dyskusji punktowanej, studium przypadku, technik twórczego rozwiązywania problemów, gier symulacyjnych; nauczenie się stosowania narzędzi trenerskich w celu urozmaicenia i usprawnienia procesu uczenia
 • Poznanie specyfiki i technik prowadzenia szkoleń w obszarze, w którym trenerzy będą prowadzić szkolenia w przyszłości: wykorzystanie wiedzy eksperckiej uczestników oraz przełożenie jej na stworzenie efektywnych szkoleń m.in. z karesu sprzedaży, obsługi klienta, etc.
 • Rozszerzenie kompetencji w zakresie autoprezentacji, wizerunku trenera i radzenia sobie ze stresem
 • Pogłębienie umiejętności komunikacji z grupą
 • Przyswojenie umiejętności rozpoznawania przyczyn oporu w grupie i reagowania na trudne sytuacje na sali szkoleniowej; nabycie umiejętności zamiany zakłóceń występujących w grupie na zachowania pożądane

Szkolenie zaplanowane jest na trzy 1 dniowe spotkania. Uczestnicy otrzymają zadanie rozwojowe do wykonania pomiędzy sesjami szkoleniowymi, polegające na przygotowaniu próbki szkoleniowej przygotowanego przez siebie szkolenia.

 

Cena: 1290 zł brutto – 3 dni
Certyfikat ukończenia kursu
Czas trwania: 16 h + 1 dzień szkoleniowy gratis

Zagadnienia programowe kursu:

I. Kim jest trener

 • Kim jest trener wewnętrzny: wymagania, predyspozycje, specyfika pracy
 • Metody pracy trenera: jak uczyć aby nauczyć? Zasady przygotowywania i prowadzenia atrakcyjnych treningów
 • Wywieranie wpływu na szkolonych: jak dopiąć swego z użyciem technik perswazyjnych. Techniki wpływu społecznego
 • Różnice międzyludzkie w szybkości uczenia się i podatności na oddziaływania edukacyjne – jak sobie z nimi radzić
 • Metody i techniki pracy nad rozwiązywaniem problemów pracowników
 1. Przygotowanie szkolenia
 • Analiza zlecenia: jakiego wyniku końcowego oczekuje zleceniodawca. Identyfikacja celów cząstkowych.
 • Psychologia przyswajania i przetwarzania informacji przez ludzi. Potrzeby odbiorców, czyli co musi się znaleźć w atrakcyjnym wystąpieniu. Analiza audytorium i jego potrzeb.
 • Zidentyfikowanie własnych możliwości i ograniczeń jako mówcy. Diagnoza własnego stylu komunikowania. Wyróżnienie cech istotnych w danej sytuacji.
 • Wstępny etap przygotowań: zbieranie materiałów, pozyskiwanie informacji o uczestnikach i ich oczekiwaniach.
 • Tworzenie programu szkolenia.
 • Wybór formy szkolenia i metod pracy (wykład, studium przypadku, prezentacja, dyskusja, gry, symulacje, ćwiczenia z odgrywaniem ról, przygotowywane wystąpienia uczestników i ich analiza).
 • Właściwy dobór ćwiczeń i prezentacji.
 • Dopasowanie kolejności, problematyka czasu (i jego braku).
 • Wybór stylu komunikacji. Dobór argumentów. Ustalenie kolejności przedstawiania punktów szkolenia i ich wagi czasowej. Techniki   i środki oratorskie, po które warto sięgnąć.
 • Tworzenie końcowej wersji prezentacji, z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb firmy i oczekiwań uczestników.
 • Planowanie gier, ćwiczeń i innych aktywności.
 • Przygotowywanie materiałów szkoleniowych.
 • Kwestie organizacyjne: formowanie planu spotkania, wybór miejsca i czasu. Kwestie sprzętowe.
 • Zarządzanie czasem w trakcie szkolenia. Jak nie zmęczyć, nie znudzić i nie zdenerwować odbiorców.

III. Pierwsze wrażenie

 • Pierwsze wrażenie: dlaczego jest tak ważne i z czego wynika jego rola w późniejszym odbiorze nas jako trenera.
 • Wygląd, sposób bycia, mowa ciała prowadzącego i ich wpływ wrażenie, które robi.
 • Język ciała trenera „na wejściu”: autoprezentacja i zjednanie sobie grupy, „otwarcie” uczestników.
 • O czym trzeba powiedzieć na początku: wyjaśnienie celu szkolenia, zdiagnozowanie oczekiwań uczestników, prezentacja planu zajęć.
 • Metody przezwyciężania tremy i zakłopotania w pierwszej fazie mówienia. Techniki budowania wrażenia pewności siebie.
 1. Szkolenie
 • Wykład lub prezentacja
 • Kompozycja przekazu: elementy wstępu, rozwinięcia i zakończenia. Schematy przekazywania treści.
 • Komunikacja werbalna: treść i sposób przekazu. Techniki mówienia. Jak mówić, by być słuchanym?
 • Komunikacja niewerbalna. Panowanie nad mową ciała. Wyraz twarzy i sposób mówienia. Jak wytworzyć w odbiorców gotowość do akceptowania tego, co mówimy.
 • Feedback i utrzymywanie kontaktu ze słuchaczami. Rola kontaktu wzrokowego.
 • Metody uatrakcyjnienia wykładu. Metafory, analogie, przekazy multimedialne i wykorzystanie humoru.
 • Podsumowanie i puenta. Sztuka efektywnego domknięcia.
 • Specyfika przekazywania wiedzy w formie skondensowanej. Krzywa wydajności pracy umysłowej ludzi, którzy przez dłuższy czas słuchają, jak ktoś mówi. Znaczenie wyróżnienia i powtórzenia.
 • Gry, symulacje, ćwiczenia praktyczne i zadania do samodzielnego wykonania w trakcie szkolenia.
 • Co musi wchodzić w skład części praktycznej i ile czasu powinna ona trwać?
 • Dobór gier i ćwiczeń. Poinformowanie uczestników o tym, jaka jest rola ćwiczenia i dlaczego jest ono ważne
 • Rola informacji zwrotnej o wyniku: dlaczego wszyscy chcą wiedzieć, jak wypadli.
 • Praca trenera z wykorzystaniem kamery i jej zalety: przezwyciężanie oporów szkolonych przed byciem filmowanym.
 • Metodyka i techniki pracy nad zmianą zachowań – jak sprawić, by ci, których szkolimy, szybko nabywali korzystne wzorce zachowania i pozbywali się niekorzystnych.
 • Dyskusja nad problemem i wspólne rozwiązywanie złożonych zadań.
 • Rodzaje zajęć dyskusyjnych: burza mózgów, studium przypadku, szukanie rozwiązania problemu, analizowanie                                   i podsumowywanie  wcześniejszych ćwiczeń etc.
 • Techniki aktywizacji grupy, czyli jak sprawić, by nikt nie bał się odezwać.
 • Dyskusja w praktyce: jak ludzie zadają pytania i udzielają odpowiedzi? Czynniki wpływające na przebieg aktu komunikacji.
 • Komunikacja w grupie i jej ograniczenia. W jaki sposób ludzie mówią o rzeczach, które stanowią dla nich problem. Metody przezwyciężania oporów komunikacyjnych.
 1. Ewaluacja szkolenia
 • Rola i dobór właściwych metod testowych.
 • Generalne i specyficzne metody oceny postępów uczestników szkolenia. Ewaluacja w teorii.
 • Wypracowywanie przyszłych rekomendacji.
 1. Problemy w pracy trenera
 • Kontrola nad grupą w sytuacji szkolenia.
 • Standardowe problemy w trakcie szkolenia i metody radzenia sobie z nimi.
 • Zarzuty merytoryczne: co zrobić, gdy uczestnik wie więcej od trenera.
 • Radzenie sobie z uczestnikami sprawiającymi problemy lub kwestionującymi autorytet: reagowanie w sytuacji frustracji, uniku, agresji i dekoncentracji.
 • Profilaktyka zachowań agresywnych, radzenie sobie z zarzutami nie merytorycznymi i wulgarnymi zaczepkami.
 • Różnice indywidualne między uczestnikami zajęć i ich rola w pracy trenera.
 • Dlaczego nie da się każdego nauczać w ten sam sposób: skąd się biorą różnice między ludźmi i jak się objawiają.
 • Różnice w ilorazie inteligencji szkolonych i ich znaczenie.
 • Zróżnicowanie między ludźmi w cechach charakteru i temperamencie oraz sposoby jego badania:
 • Jak postępować z pracownikami o różnych poziomach sumienności, ugodowości, itp
 • Techniki motywacyjne, które najlepiej sprawdzają się dla ludzi o określonych psycho profilach.
 • Kontrola wyników – które grupy szkolonych ile jej potrzebują.

 

Stosowane techniki kształcenia:

 • Studium przypadku- case study
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • Odgrywanie ról/scenek
 • Gry symulacyjne
 • Dyskusje Burze mózgów
 • Mini wykład /prezentacje multimedialne

Rekrutacja pod numerem 500 201 088  lub mailowo: szkolenia@skillnow.pl

 Kontakt

ul. Janusza Zeylanda 3/9
60-808 Poznań
Tel.: +48 500 201 088

REGON: 362461380
NIP: 7811914996
KRS: 0000574457

Skillnow

Dzięki naszym usługom możecie rozwinąć swoje umiejętności i podnieść kwalifikacje zawodowe.

Sklep
Polityka prywatności
Regulamin sklepu

Social media