Kurs arteterapii

Cena: 159 zł

Czas trwania: 8 godzin

Szkolenie zakończone certyfikatem

Zapisy: szkolenia@skillnow.pl

W celu rezerwacji miejsca na kursie wymagana jest wpłata w wysokości 20% ceny.

 

Dziewiętnastowieczna psychoterapia była dziedziną mocno niejednorodną. Wśród wielu szkół i wynikających z nich podejść terapeutycznych szukano tych, które najskuteczniej pomogą pacjentom. Już pod koniec stulecia pojawił się pomysł, by w leczenie osób z trudnościami psychicznymi włączyć elementy sztuk plastycznych. Od tamtej pory terapia sztuką przeszła długą drogę – w jej zakres zostały włączone inne dziedziny, zaczęto także stosować ją w znacznie szerszym spektrum przypadków. Jak do arteterapii podchodzi się obecnie?

 

Kurs arteterapii – na czym opieramy zajęcia w Poznaniu?

 

Terapia poprzez sztukę bazuje na poglądzie głoszącym, że działania artystyczne są formą komunikacji. Takie podejście pozwala uczestnikowi warsztatów rozpoznać oraz nazwać własne emocje, a w efekcie lepiej zrozumieć samego siebie. Istotne jest tutaj otoczenie, które pomaga zinterpretować zaistniałe sytuacje, jednocześnie motywując do wprowadzania pozytywnych zmian w życiu. Co bardzo ważne, uczestnicy kursu nie muszą mieć zdolności artystycznych. Chodzi bowiem o wartość płynącą z autoekspresji, nie zaś estetykę danej pracy. W tym arteterapia różni się od ergoterapii, czyli ścisłej terapii zajęciowej stosowanej w celu rehabilitacji fizycznej lub psychicznej.

 

Jakie metody obejmuje arteterapia?

 

W ramach sztuki rozumianej jako terapia możliwe jest wykorzystanie niemal dowolnej techniki. Kurs arteterapii często jest stworzony pod kątem konkretnej dziedziny artystycznej. Wśród najpopularniejszych sposobów terapii poprzez sztukę wyróżnia się m.in.:

 • choreoterapię – posługującą się ekspresją tańca i ruchu;
 • biblioterapię – korzystającą z terapeutycznej pomocy utworów literackich;
 • muzykoterapię – bierną (polegającą na słuchaniu muzyki) lub czynną (związaną z grą na instrumentach);
 • techniki oparte na sztukach plastycznych – np. malarstwo, rysunek, grafika.

Poszczególne elementy powyższych odłamów arteterapii mogą służyć jako podstawa pełnego kursu lub uzupełnienie treningu relaksacyjnego. Z tego względu do terapii poprzez sztukę zalicza się czasem również takie środki jak np.: kolorowanki antystresowe, mozaiki do samodzielnego ułożenia, haftowanie czy ogólnie pojęte rękodzieło.

 

Dla kogo jest przeznaczony kurs arteterapii w Poznaniu?

 

Na zajęcia arteterapii mogą zapisać się wszyscy, niezależnie od wieku, płci, a – w szczególności – talentu plastycznego. Kurs organizowany jest zarówno dla dzieci oraz młodzieży, jak i dorosłych. Zalety dla każdej grupy wiekowej są oczywiście nieco inne. Arteterapia pomaga m.in. osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, nerwicowymi, lękowymi, a także problemami z komunikacją, traumami lub innymi trudnościami w sferze psychicznej. Co ważne, choć w nazwie metody występuje słowo „terapia”, może ona być stosowana również w pracy ze zdrowymi. Sztuka pomaga bowiem w rozładowaniu napięcia, wyciszeniu myśli, wyrażeniu siebie, a zatem jest w stanie ogólnie poprawić jakość życia.

 

Jak działa arteterapia i jakie przynosi korzyści?

 

Dzięki terapii sztuką możliwe jest wejście w często nieuświadomioną strefę przeżyć wewnętrznych. Sprawia to, że nierozpoznane uczucia zostają wyrażone i nazwane. Ich analiza umożliwia zaplanowanie, a następnie wprowadzenie zmian w życie.

Zalety uczestnictwa w warsztatach arteterapii:

 • redukcja stresu;
 • zwiększanie poczucia własnej wartości;
 • rozwiązywanie problemów oraz konfliktów wewnętrznych;
 • ułatwienie komunikacji z innymi;
 • rozwój kreatywności oraz umiejętności artystycznych.

Szczególne korzyści z terapii sztuką wyciągają najmłodsi uczestnicy. Działania artystyczne umożliwiają bowiem ich wszechstronny rozwój. Arteterapia dla dzieci wpływa pozytywnie na następujące aspekty:

 • umiejętność wyrażania i nazywania emocji – zwłaszcza tych, które trudno określić słowami;
 • nauka wytrwałości;
 • kształtowanie wyobraźni oraz samodzielności;
 • trenowanie pamięci i koncentracji uwagi;
 • poprawianie koordynacji wzrokowo-ruchowej;
 • tworzenie dobrych nawyków.

Arteterapia – jak wygląda kurs w Poznaniu?

Kurs arteterapii w SkillNow jest elementem treningu uwalniania stresu. To 8-godzinne spotkanie organizowane w formie warsztatów w naszej siedzibie w Poznaniu. Przeznaczone jest dla osób, które chcą poznać proste, a jednocześnie skuteczne metody radzenia sobie ze stresem, bólem, napięciem czy trudnymi emocjami. 80% czasu szkolenia stanowią zajęcia praktyczne.

Warsztaty organizujemy dla każdej grupy wiekowej: dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób starszych. Prowadzone są przy wykorzystaniu innowacyjnej techniki redukcji głębokich napięć, radzenia sobie ze stresem i lękiem. Metoda pozwala m.in. na powrót do zdrowia po trudnych przeżyciach czy traumach.

Warsztaty arteterapii na naszym kursie polecamy również jako sposób dotarcia do dzieci z problemami emocjonalnymi, zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz innymi trudnościami.

 

Zagadnienia programowe kursu:

 1. Teoretyczne podejście do pojęcia stresu i napięć w ciele
 2. Ćwiczenia oddechowe
 3. Ćwiczenia relaksacyjne
 4. Trening uwalniania napięć
 5. Relaksacja i integracja


Kontakt

ul. Janusza Zeylanda 3/9
60-808 Poznań
Tel.: +48 500 201 088

REGON: 362461380
NIP: 7811914996
KRS: 0000574457

Skillnow

Dzięki naszym usługom możecie rozwinąć swoje umiejętności i podnieść kwalifikacje zawodowe.

Sklep
Polityka prywatności
Regulamin sklepu

Social media