Certyfikowany kurs opiekunki dziecięcej

SZKOLENIE DLA OPIEKUNEK DZIECIĘCYCH: „PROFESJONALNA OPIEKUNKA DO DZIECKA”

5 modułów: 490zł. Studenci -10%
zapisy: szkolenia@skillnow.pl

W celu rezerwacji miejsca na kursie wymagana jest wpłata w wysokości 20%  kwoty całkowitej kursu.

Osoby chcące uzyskać certyfikat ukończenia kursu „Profesjonalna opiekunka do dziecka” muszą wziąć udział we wszystkich modułach.
Rodzice zainteresowani konkretnym zagadnieniem, mogą wykupić poszczególne moduły.

Moduł I: Podstawy pedagogiki i psychologii rozwojowej dziecka 8h 120zł
Moduł II: Rozwój dziecka poprzez zabawę 4h 60zł
Moduł III: Podstawy wiedzy dietetycznej. 4h 120zł
Moduł IV: Podstawy psychologii społecznej w relacjach z dzieckiem 8h. 120zł
Moduł V: Pierwsza pomoc i pielęgnacja. Podstawowe informacje z zakresu opieki medycznej. 8h 120zł

STRESZCZENIE SZKOLENIA

Moduł I: Podstawy pedagogiki i psychologii rozwojowej dziecka. 8h

Praktyczne zastosowane wiedzy o rozwoju w profilaktyce, korekcji i stymulowaniu zmian rozwojowych dziecka.
Potrzeby psychospołeczne dziecka i sposoby ich zaspokajania.
Typowe problemy na danych etapach rozwoju i sposoby radzenia sobie z nimi.
Komunikacja z dzieckiem. Podstawy rozwoju emocjonalnego dziecka.

Moduł II: Rozwój dziecka poprzez zabawę. 4h

Teoria społecznego uczenia się. Stereotypy dotyczące zabawy z dzieckiem.
Gry i zabawy stymulujące rozwój poznawczy i emocjonalny dzieci, adekwatne do poszczególnych etapów rozwojowych.
Proporcje między zabawą a odpoczynkiem. Kolejność, znaczenie rytuałów, układanie planu dnia.

Moduł III: Podstawy wiedzy dietetycznej. 4h

Schemat żywienia, postępowanie dietetyczne w przypadku nietolerancji pokarmowych,
dieta cukrzyków, zasady komponowania jadłospisu w oparciu o normy żywieniowe,
przykłady produktów spożywczych zalecanych w żywieniu dzieci powyżej pierwszego roku życia,
kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych, dzienny wzorcowy jadłospis

Moduł IV: Podstawy psychologii społecznej w relacjach z dzieckiem. 8h.

Budowanie dobrego kontaktu i porozumiewania się: techniki prowadzenia rozmowy, aktywnego słuchania, spójność komunikatów werbalnych i niewerbalnych,
Rola entuzjazmu i zaangażowania w komunikacji interpersonalnej.
Ćwiczenie elementów porozumienia bez przemocy, wspierania dzieci. Budowanie granic i sposoby egzekwowania poleceń.
Asertywność- radzenie sobie z presją i manipulacją. Reagowanie w sytuacjach stresowych, metody na rozładowanie złości własnej.
Efektywne metody osiągania odprężenia i równowagi psychicznej.

Moduł V: Pierwsza pomoc i pielęgnacja. Podstawowe informacje z zakresu opieki medycznej. 8h

Pierwsza pomoc u dzieci i noworodków (regulacje prawne, RKO, zadławienie), tamowanie krwotoku, oparzenie, reakcja alergiczna. Opieka i pielęgnacja dziecka zdrowego i i chorego.
Warsztaty podniosą kwalifikację każdej opiekunki, zapraszamy także rodziców i przyszłych rodziców.Kontakt

ul. Janusza Zeylanda 3/9
60-808 Poznań
Tel.: +48 500 201 088

REGON: 362461380
NIP: 7811914996
KRS: 0000574457

Skillnow

Dzięki naszym usługom możecie rozwinąć swoje umiejętności i podnieść kwalifikacje zawodowe.

Sklep
Polityka prywatności
Regulamin sklepu

Social media