Wykładowcy

Marek Dąbrowski

Wykształcenie:

2000-2001 – Medyczne Studium Zawodowe w Koninie, Wydział Ratownik Medyczny – Ratownik Medyczny
2001-2004 – Akademia Medyczna w Poznaniu, Wydział Nauk o Zdrowiu. spec. Ratownictwo Medyczne – Licencjat
2004-2007 – Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Nauk o Zdrowiu spec. Ratownictwo Medyczne – Magister
2009 – 2010 – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Studia podyplomowe w zakresie zarządzania kryzysowego

 

Doświadczenie zawodowe:

2003 – 2012 – Grupa Poszukiwawczo – Ratownicza PSP w Poznaniu (ratownik cywilny) oraz Grupa Ratownictwa Specjalistycznego OSP Poznań – Strażak/ Ratownik Medyczny
2005 – 2012 – EUROMED sp. z o.o. Warszawa, CTiSR REAGO – Ratownik medyczny, Koordynator ds. szkoleń, dyrektor medyczny
2010 – 2012 – Uniwersytet Warszawski, Instytut Nauk Politycznych- Wykładowca
2005 – 2011 – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu – Wykładowca
2008-obecnie, Zakład Ratownictwa i Medycyny Katastrof Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Asystent – wykładowca
2014 – współpraca z Wojskowym Instytutem Medycznym, Zakład Medycyny Pola Walki w Warszawie
2015 – obecnie – Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, członek zespołu ratownictwa medycznego – kierownik zespołu podstawowego/kierowca, ratownik medyczny

 

Certyfikaty, kursy, uprawnienia:

Instruktor i członek rady pedagogicznej Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Polsce (American Heart Association – AHA)
AHA Instruktor BLS + AED – podstawowe zabiegi resuscytacyjne (od 2003)
AHA Instruktor ACLS – zaawansowane zabiegi reanimacyjne osób dorosłych (od 2004)
AHA Instruktor PALS – pediatryczne zaawansowane zabiegi reanimacyjne (od 2005)
Instruktor PHTLS – przedszpitalne zabiegi ratujące życie przy urazach Amerykańskie College Chirurgów oraz Amerykańskiego Stowarzyszenia Ratowników i Paramedyków, Chicago w USA (od 2006)
Ukończony Kurs ALS – zaawansowanych zabiegów reanimacyjnych Europejska Rada Resuscytacji  2006
HSS International Tac. Med. Instructor
Camp Pendleton, CA USA, Hosted by MAG 46 DET A US Marines – 2007
Trening z zakresu Tactical Medic Basic
Camp Pendleton, CA USA, Hosted by MAG 46 DET A US Marines- 2007
Trening z zakresu Advanced Tactical Medic
Camp Pendleton, CA USA, Hosted by MAG 46 DET A US Marines – 2007
Szkolenie Dispatch And Special Operations for SRT MP CA USA – 2007
International Trauma Life Support – Advanced Course (Pierwsza pomoc w urazach w opiece przedszpitalnej) – Instruktor Kandydat
Zdarzenia Masowe i Zagrożenie Bioterroryzmem przed Euro 2012
Kurs Doskonalący dla Ratowników Medycznych
Kurs Tactical Emergency Life Support (TEMS) – Instruktor

 

Maciej Sip

Wykształcenie:

2000-2001 – Medyczne Studium Zawodowe w Koninie, Wydział Ratownik Medyczny – Ratownik Medyczny
2001-2004 – Akademia Medyczna w Poznaniu, Wydział Nauk o Zdrowiu. spec. Ratownictwo Medyczne – Licencjat
2004-2007 – Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Nauk o Zdrowiu spec. Ratownictwo Medyczne – Magister

 

Doświadczenie zawodowe:

2002- 2012 Grupa Poszukiwawczo Ratownicza – Grupa Ratownictwa Specjalistycznego OSP Poznań Strażak/ Ratownik Medyczny
1995- obecnie – OSP KŁECKO Naczelnik/Strażak/ Ratownik Medyczny
2005- obecnie, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, członek zespołu ratownictwa medycznego – kierownik zespołu podstawowego/kierowca, ratownik medyczny
2012 – obecnie Zakład Ratownictwa i Medycyny Katastrof Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu asystent – wykładowca

 

Certyfikaty, kursy, uprawnienia:

Instruktor i członek rady pedagogicznej Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Polsce (American Heart Association AHA)
AHA Instruktor BLS + AED – podstawowe zabiegi resuscytacyjne (od 2006)
AHA Instruktor ACLS – zaawansowane zabiegi reanimacyjne osób dorosłych (od 2009)
Instruktor PHTLS – przedszpitalne zabiegi ratujące życie przy urazach Amerykańskie College Chirurgów oraz Amerykańskiego Stowarzyszenia Ratowników i Paramedyków, Chicago w USA (od 2007)
Zdarzenia Masowe i Zagrożenie Bioterroryzmem przed Euro 2012
Kurs Doskonalący dla Ratowników Medycznych
Kurs Tactical Emergency Life Support (TEMS) – Instruktor
Kurs Ratownictwa Taktycznego (Combat Medicine) – Instruktor

 

Marzena Wojciechowska

trenerka umiejętności psychospołecznych, coach, entuzjastka Analizy Transakcyjnej

Łączy przygotowanie akademickie z licznymi kursami i szkołami z zakresu psychologii, dzięki czemu prowadzi z powodzeniem różnorodne formy uczenia – od wykładów, poprzez konwersatoria i seminaria do warsztatów i treningów umiejętności interpersonalnych.

Ukończyła zaawansowany programu szkoleniowego ICF ze specjalizacją Coaching w Edukacji i Rozwoju na poziomie ACSTH, jest w trakcie procesu certyfikacji ICF na poziomie ACC.

Prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu: metodyki nauczania, edukacji z elementami coachingu, narzędzi w edukacji i rozwoju rozwijania kompetencji psychospołecznych (specjalizuje się w komunikacji interpersonalnej, zarządzaniu stresem i asertywności, zarządzaniu zespołem, budowaniu współpracy i relacji w zespole) a także z budowania wizerunku Firmy za pomocą Social Media jako podstawa pozytywnego marketingu, budowania relacji z Klientem. Z praktycznej strony szkoli sprzedawców, kładąc nacisk na dopasowanie komunikacyjne do Klienta zarówno w sprzedaży bezpośredniej jak i telefonicznej.

Szkoliła między innymi kadrę menedżerską Kolei Wielkopolskich, kadrę Starostwa Powiatowego w Poznaniu, kadrę naukowo dydaktyczną Europejskiej Wyższej Szkoły Biznesu w Poznaniu czy też Wyższej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, kadrę menedżerską Grecos Holidays oraz pracowników licznych przedsiębiorstw oraz studentów. Współpracuje z firmami pracującymi w systemie międzynarodowymi jak Nafa Polska, Pofam Sp. z o.o. lub JM Exim Fenêtres.

Jest wykładowcą na Collegium da Vinci w Poznaniu, gdzie spełnia się w przedmiotach związanych ze sprzedażą i budowaniu długoterminowych relacji z klientami.

Na co dzień związana z Centrum Szkoleniowym A-Empressa Sp. z o.o., gdzie prowadzi coaching (w tym coaching biznesowy i sprzedażowy) oraz warsztaty rozwoju kompetencji interpersonalnych, koordynuje projekty psychoedukacyjne. Wspiera liczne działania metodyczno – dydaktyczne w ramach projektu Metodyka – Dydaktyka. Posiada studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Stanowi zespół tworzący portal – opsychologii.pl
Skupia się na szukaniu zasobów. Wierzy, że zmiana przekonań zmienia rzeczywistość.

 

Marta Krajewska

Psychopedagog, doradca zawodowo- personalny, pedagog- terapeuta, trener kreatywności

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

IV.2018- teraz- nauczyciel- doradca zawodowo-personalny w SP nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu
Indywidualna, domowa terapia pedagogiczna z dziećmi z ADHD, silnym ryzykiem dysleksji i dziećmi autystycznymi
Praktyka studencka w wymiarze 150 godzin na stanowisku psychopedagoga, w Szkole Podstawowej nr 4 im. Gen. Mieczysława Smorawińskiego w Turku
Praktyka studencka w wymiarze 60 godzin na stanowisku pedagoga- terapeuty luty 2017 w Szkole Podstawowej nr 48 im. Gen. Oswalda Franka w Poznaniu
– współprowadzenie i prowadzenie zajęć korekcyjno- kompensacyjnych oraz rewalidacyjnych w klasach I-III
-przygotowywanie scenariuszy zajęć
-opracowywanie IPET-ów
-tworzenie zajęć domowych i zaleceń dla rodziców
2017- wykładowca/trener kreatywnego myślenia CDV Poznań

WYKSZTAŁCENIE I SZKOLENIA

2016-2017 COLLEGIUM DA VINCI- trzysemestralne kwalifikacyjne studia podyplomowe: terapia pedagogiczna
2004-2006 WSHiE w Łodzi- studia magisterskie: doradca zawodowo- personalny
2001-2004 WSHiE w Łodzi- studia wyższe zawodowe: psychopedagogika
X.2017- The Institute for Neuro- Physiological INPP Ltd – szkolenie „Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce- Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard Blythe oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP”
X.2017- szkolenie „Terapia dziecka z autyzmem”
W trakcie- kurs z certyfikatem: Masaż i odnowa biologiczna (hobbistycznie)
Ponadto w latach 1989-1996- Szkoła Muzyczna I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Turku w klasie fortepianu i fletu.

 

Irena Duszyńska

terapeuta integracji sensorycznej, pedagog specjalny, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Jestem absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyłam kierunki: pedagogika specjalna, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, na poziomie licencjackim, oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na poziomie magisterskim. . Od września 2014 roku jestem certyfikowanym terapeutą Integracji Sensorycznej.

Obecnie jestem studentką na kierunku psychologia. Od 8 lat aktywnie rozwijam się i pracuję z dziećmi z deficytami rozwojowymi, zaburzeniami, niepełnosprawnością.
Swoją pracę traktuję w sposób całościowy, odpowiadając na najważniejsze potrzeby małego pacjenta. Skupiam się zarówno na niwelowaniu deficytów, ale i wzmacnianiu mocnych stron, w trakcie terapii budując atmosferę zaufania, komfortu i poczucia bezpieczeństwa.

Ukończone kursy i szkolenia :
Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach st 2
Terapia Integracji Sensorycznej ST.2
Stymulacja bazalna ST.2
Alternatywne sposoby komunikowania się dzieci niepełnosprawnych ST.4
Integracja odruchów pierwotnych wg Sally Goddard Blythe
Makaton st.1
Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju Profil Psychoedukacyjny PEP-R
Growth through Play System level 1
PECS st.1

Małgorzata Dłużewska

Doktor nauk o zdrowiu, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu, oraz menedżer Centrum Innowacji i Transferu Technologii przy Wyższej Szkole Zdrowia Urody i Edukacji w Poznaniu.

Absolwentka Akademii Medycznej Wydział Zdrowia Publicznego we Wrocławiu (2007) oraz Studiów podyplomowych Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2006) i Przygotowanie Pedagogiczne (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, 2014). Studia doktoranckie ukończone w Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Zakładzie Organizacji i Zarządzania (2010).

Autor i realizator projektu „Staż Sukcesem Naukowca” realizowanego w województwie wielkopolskim ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (2013) oraz autorka i administratorka projektu „ Ekspercka obsługa merytoryczna” w ramach projektu Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (2013). Koordynator projektu UE „ Przełamywanie barier w znajomości języków obcych” realizowanego w Wyższej Szkole Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu (2015) oraz koordynator projektu „ Pomóż sam sobie” finansowanego z środków UE (2013). Pomysłodawca, autor, koordynator merytoryczny studiów podyplomowych z zakresu poradnictwa dietetycznego prowadzonych metodą blended learningu w Wyższej Szkole Zdrowia Urody i Edukacji w Poznaniu.

Członek Komitetu Naukowego, organizatorka wielu ogólnopolskich konferencji naukowo-szkoleniowych.

Marta Kowalska

2010-2016 Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierunek psychologia, specjalność: psychoterapia zaburzeń psychicznych, seksuologia kliniczna.
2016 – Wielkopolski Instytut Psychoterapii akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Psychiatryczne, całościowy kurs psychoterapii w nurcie systemowo-ericksonowskim
2016 -2017 Uniwersytet im. A. Mickiewicza, studia podyplomowe „Przygotowanie pedagogiczne”
2017 – Instytut Terapii i Edukacji, studium psychoterapii dzieci i młodzieży
2007 – 2013 – Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. F. Chopina w Poznaniu, kierunek rytmika i improwizacja fortepianowa

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia. Nieustannie dba o samorozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych. Posiada długoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi jako instruktor rytmiki w prywatnych i publicznych przedszkolach w Poznaniu. Psychologiczne doświadczenie zdobywa w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w publicznych szkołach, a także w gabinecie psychoterapeutycznym w ośrodku medycznym LacusMed, swoją pracę poddaje regularnej superwizji.Kontakt

ul. Janusza Zeylanda 3/9
60-808 Poznań
Tel.: +48 500 201 088

REGON: 362461380
NIP: 7811914996
KRS: 0000574457

Skillnow

Dzięki naszym usługom możecie rozwinąć swoje umiejętności i podnieść kwalifikacje zawodowe.

Sklep
Polityka prywatności
Regulamin sklepu

Social media